неділя, 12 травня 2019 р.

Навчальні посібники

Машинобудівне креслення Г.К.Ванжа
Електрообладнання автомобілів і тракторів В.А. Сажко
Інженерна графіка. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів всіх форм навчання А.В. Шевченко
Інженерна графіка В.В. Ванін
Конспект лекцій з інженерної графіки та креслення Н.В. Гриньова
Інженерна та комп'ютерна графіка А.Ф. Головчук
Нарисна геометрія та інженерна графіка. Конспект лекцій та практичних завдань
Інженерна графіка. Методичні вказівки для самостійної роботи Т.П. Ярова
Курс нарисної геометрії О.В. Джеджула
Нарисна геометрія О.С. Хмеленко
Нарисна геометрія та інженерна графіка В.В. Ванін
Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка. Конспект лекцій
Нарисна геометрія та інженерна графіка для студентів денного та заочного відділень М.О. Саєнко
Трактори А.Ф. Головчук
Трактори та автомобілі А.Т. Лебедєв
Інженерна графіка. Практикум Г.О. Райковська

Навчальні посібники

Машинобудівне креслення Г.К.Ванжа Трактори Головчук А.Ф. Експлуатаційні матеріали для автомобілів і будівельно-дорожніх машин С.К. Полян...